Waldemar Piotrowski i Aleksander Sadovyi w pierwszych dniach od wybuchu wojny na Ukrainie szukali możliwości zorganizowania pomocy humanitarnej. Z pomocą darczyńców i wolontariuszy, którzy wsparli zbiórki, udało się zorganizować do tej pory 26 transportów wynajętymi tirami do Chmielnickiego, Lwowa, Kijowa i innych.

Waldemar Piotrowski, Prezes Fundacji Europa Bridge

Założyciele Fundacji to wieloletni przyjaciele, którzy od 2015 roku pomagają imigrantom poszukując im odpowiednich warunków do pracy, w zakresie zakwaterowania, wsparcia prawnego: legalizacja pobytu, szkolenia i BHP. Swoim wsparciem obejmują nie tylko osoby pozostające bez pracy, ale też narażone na wykluczenie społeczne, a działania koncentrują wokół zwiększania zasobów pracy dla imigrantów znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej.

Fundacja Europa Bridge powstała z potrzeby poszerzenia dotychczasowych czynności w zakresie wsparcia imigrantów. Waldemar Piotrowski i Aleksander Sadovyi organizują pomoc humanitarną i medyczną. Zbierane są środki rzeczowe i finansowe.

Do tej pory zbiórki dotyczyły tych najpotrzebniejszych rzeczy, transportowanych później w rejony walk:

  • leki,
  • środki higieniczne,
  • kosmetyki,
  • żywność,
  • artykuły dla dzieci i niemowląt,
  • ochronne materiały wojskowe.
Aleksander Sadovyi, Wiceprezes Fundacji Europa Bridge

Zawodowo, założyciele Fundacji to eksperci biegli w obowiązującym prawie międzynarodowym, BHP oraz w zakresie outsourcingu personalnego i procesów produkcyjnych. Fundacja Europa Bridge organizuje pomoc uchodźcom nie tylko w Polsce ale również w wymiarze europejskiego zasięgu. „Wspieramy każdą ideę charytatywną na rzecz ludzi potrzebujących. Poza ochroną zdrowia i profilaktyką chorób zajmujemy się promocją, wspieraniem wolontariatu oraz innych form zaangażowania społecznego. Niezwykle ważny jest system integracji społecznej w zakresie nauki, edukacji i oświaty względem mieszkańców Ukrainy w Polsce i za granicą. Wspólne działania są największą siłą w trosce o rodziny uciekające przed wojną. Walczymy o bezpieczeństwo ludzi, którzy pozostali na terenach objętych walkami. To właśnie oni na Nas teraz liczą.” – wypowiadają się inicjatorzy Fundacji Europa Bridge.