Działalność charytatywna Fundacji Europa Bridge została wyróżniona przez naród ukraiński. Zespół naszej Fundacji jest wzruszony za ten wyjątkowy gest. Otrzymaliśmy podziękowanie od Sił Zbrojnych Ukrainy. Zainicjowaliśmy wiele akcji charytatywnych w obwodach ukraińskich dotkniętych wojną i szczególnym okrucieństwem rosyjskiego agresora. Nadesłane podziękowanie to najpiękniejsza forma uhonorowania trudu, jaki włożyliśmy nie tylko w zebranie pomocy humanitarnej i militarnej, ale też w jej dostarczenie.

Przygotowujemy dalsze działania charytatywne. Dzięki temu wyróżnieniu jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani do dalszego niesienia pomocy. Naszym priorytetem jest również wspieranie kobiet z Ukrainy w zatrudnieniu w firmach z polskim i zagranicznym kapitałem we współpracy z firmą nadzorującą outsourcing pracowniczy i rekrutację pracowników ze wschodu.