Strona Główna|Cele Fundacji

Cele Fundacji

Dla Naszej Fundacji wartością nadrzędną jest człowiek. Wspieramy wszelką działalność charytatywną na rzecz ludzi potrzebujących, uchodźców – w tym obywateli Ukrainy w wymiarze europejskiego zasięgu, zgodną z celami, jakie stawia Fundacja Europa Bridge.

Akcje charytatywne organizujemy samodzielnie, ale też pomagamy przeprowadzić każdą inicjatywę pomocową, organizowaną przez młodzież czy stowarzyszenia wolontariuszy znajdujących się w zakładach pracy.

Cele statutowe:

Translate »