Strona Główna|O Fundacji

O Fundacji

O Fundacji Europa Bridge

Fundację Europa Bridge założyliśmy z myślą niesienia pomocy humanitarnej osobom potrzebującym i uchodźcom dotkniętym przez wojnę. Nasza działalność charytatywna i wspieranie tych działań ma miejsce zarówno w Polsce oraz poza jej granicami. Europa Bridge to budowanie otwartego na niesienie pomocy społeczeństwa, a także dowód na to, jak bardzo ważny jest dialog międzykulturowy i międzyreligijny na świecie. 

W obliczu tragicznych wydarzeń związanych z wojną na Ukrainie doświadczamy i wciąż jesteśmy świadkami otwartych na pomoc serc wszystkich tych, którzy są wrażliwi na ludzką krzywdę. Nasz zespół stawia sobie za cel jednocześnie społeczeństwa pragnącego wspierać rodziny i dzieci, które jako te najbardziej kruche istoty, właśnie w dobie wojny doświadczają ubóstwa, daleko idących następstw fizycznych i psychicznych.

Zarząd Fundacji Europa Bridge

Założycielami Fundacji Europa Bridge są Waldemar Piotrowski oraz Oleksandr Sadovyi. Od 2015 roku specjalizujemy się w niesieniu pomocy imigrantom z zachodu poprzez wsparcie w zakresie ich zakwaterowania i wyżywienia oraz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym wśród obcokrajowców, w szczególności mieszkańców Ukrainy za granicą i w Polsce, a także łagodzenia skutków bezrobocia. Tym samym od wielu lat zmierzamy do zwiększenia zatrudnienia, dostępu do zasobów pracy osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej.

NASI PARTNERZY

Translate »